Povratak na glavni izbornik
 
 
Iva KörblerAdresa:


Kontakt telefon:


E-mail adresa:
iva.koerbler@zg.t-com.hr

Web adresa:
 

 Životopis:

Rođena 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu, XVI. (jezičnu) gimnaziju (1989-1992), te osnovnu i srednju muzičku školu funkcionalne pedagogije „Elly Bašić“ u pohađala i završila u Zagrebu (1983-1992).
Diplomirala povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine s diplomskim radom Arhitekt Ernest Weissmann (mentor prof. dr.sc. Zvonko Maković).
Od 2000-2004. zaposlena kao znanstvena novakinja u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU na projektu akademika Miroslava Begovića Arhitektonske smjernice turističkog planiranja na prostoru Hrvatske.
Od 2005-1.8.2009. radi na Institutu za povijest umjetnosti na projektu dr. sc. Darje Radović Mahečić Graditeljska baština od 19. do 21. stoljeća.
Doktorandica je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
* * *

Od 1995. objavljuje u stručnim časopisima, novinama i tjednicima likovne kritike, intervjue i tekstove s područja suvremene umjetnosti, moderne i recentne arhitekture (Hrvatsko slovo- do 1997; Čovjek i prostor, Kontura, Život umjetnosti, Oris, Kvartal, Nacional, Nedjeljni Vjesnik, Novi list, Život umjetnosti, 15 Dana) te piše predgovore za kataloge izložbi.
Stručna suradnica na tekstovima za životopise umjetnika i profesora u Monografiji Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (1907-1997) i na Hrvatskom enciklopedijskom rječniku u izdanju Novog libera (2002) za područja arhitekture, likovnih umjetnosti i glazbe (izbor, pisanje jedinica i redaktura).
Od srpnja 2000. stalna suradnica časopisa Vijenac za likovnu umjetnost i arhitekturu, a od studenog 2001. do ožujka 2009. urednica za likovnu umjetnost i arhitekturu Vijenca.
Od 2003-2004. pomoćnica glavne urednice i članica redakcije hrvatskog časopisa za umjetničku grafiku i nakladništvo Grafika.
Autorica izložbene koncepcije Tektonično i poetično u recentnoj hrvatskoj skulpturi na 8. trijenalu hrvatskog kiparstva 2003. te do danas brojnih pojedinačnih i skupnih izložba suvremenih hrvatskih i inozemnih umjetnika.
Godine 2010. autorica selekcije radova za likovni postav i likovnog postava donacije Matijaš Gradu Zaboku u novoj galeriji Grada Zaboka (djela suvremenih hrvatskih autora od 2. pol. 20. stoljeća do danas).

DRUGE FUNKCIJE
• Članica Ocjenjivačkog suda Likovne kolonije Rovinj, Zavičajni muzej grada Rovinja (2002. i 2003), Odbora za izbor djela i dodjelu nagrada na III. hrvatskom trijenalu akvarela (2004), članica Ocjenjivačkog suda i žirija za dodjelu nagrada na 39. zagrebačkom salonu (2005) te Grisie i Rovinjske kolonije u Rovinju (2010).
• Članica Umjetničkog savjeta Galerije «Vjekoslav Karas» u Karlovcu (2003-2006), članica Savjeta Galerije Buljat u Zagrebu (od 2007), Savjeta Galerije Mazuth u Zagrebu (od 2009), i Savjeta Galerije Marisall u Zagrebu (od 2010).
• Od 2007-2009. članica žirija Grand Prix za slikarstvo Hrvatske poštanske banke u Zagrebu (uz Igora Zidića, Snježanu Pintarić, Darka Glavana i Franju Sinkovića).
• U lipnju 2007. imenovana članicom Vijeća za likovnu djelatnost pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport na mandat od dvije godine te urednicom likovnog programa Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku (do danas), a u prosincu 2007. članicom Umjetničkog savjeta Hrvatskog društva likovnih umjetnika na mandat od dvije godine.
• U ožujku 2008. imenovana članicom Znanstvenog vijeća za turizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), kojim predsjeda akademik Andrija Mutnjaković.
• U lipnju 2009. imenovana članicom Vijeća za likovnu djelatnost pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport na mandat od četiri godine te članicom Umjetničkog savjeta HDLU- a na mandat od dvije godine.
• U studenom 2009. imenovana pročelnicom Odjela za likovne umjetnosti Matice hrvatske.

ČLANSTVA
Članica je ULUPUH-a (od 2011. godine), Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Matice hrvatske i Hrvatske sekcije AICA- e (Međunarodnog društva likovnih kritičara).

* * *

SUDJELOVANJA NA SKUPOVIMA
• 2002. 1. simpozij moderne i postmoderne arhitekture u Istri (Raša) s referatom O mogućim pravcima arhitektonsko-morfološkog djelovanja na prostoru Istre (pozvano predavanje, objavljeno, znanstveno priopćenje)
• 2003. 2. simpozij moderne i postmoderne arhitekture u Istri (Raša) s referatom O slojevitoj percepciji funkcionalizma i racionalizma (pozvani referat, objavljeno, znanstveno priopćenje)
• 2004. Međunarodni simpozij s radionicom Arhitektura u digitalno doba (Nigel Whiteley, Lancaster University, GB; Penezić&Rogina) u Grožnjanu, s predavanjem Prejudices on Contemporary and High-Tech Architecture (pozvano predavanje)
• 2007. znanstveni skup Matice hrvatske „Hrvatska arhitektura u XX. Stoljeću“ (Zagreb), s referatom Hotelska turistička baština (pozvani referat, znanstveni rad)
• 2009. Međunarodni simpozij s radionicom Arhitektura i pejzaž u Grožnjanu, s predavanjem Odnos struke i klijenata prema urbanom kultiviranom pejzažu (pozvano predavanje)
• 2010. Znanstveni skup Instituta za povijest umjetnosti Od atribucije do filozofije umjetnosti posvećen stotoj obljetnici rođenja Grge Gamulina (MH, Zagreb), s izlaganjem Prilog interpretacije Arhitekture u regiji – trajna aktualnost Gamulinovih teza o prostoru (pozvano predavanje)

SUDJELOVANJA NA TRIBINAMA
• 2010. Suvremena likovna kritika, etika i (auto)cenzura, Salon Matice hrvatske, 6. svibnja, Zagreb (autorica: I. K.)
• 2010. Suvremena likovna kritika, etika i (auto)cenzura, KIC, 26. listopada, Zagreb (voditeljica tribine: I. K.)

STRUČNE RECENZIJE UMJETNIČKIH MONOGRAFIJA
• Bassin, Aleksandar; Šimat, Margarita: Hamo Čavrk, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 2004. (uz Tonka Maroevića)
• Popovčak, Borivoj: Anton Vrlić, Knjigra & Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 2009. (uz Ivu Šimat Banova)

* * *

BIBLIOGRAFIJA (knjige i predgovori u knjigama):
• Zora Matić (monografija), Zavičajni muzej grada Rovinja, Rovinj, 2004.
• Damir Tripar 1971-1998 (monografija), Otvoreno učilište Poreč, Poreč, 2005.
• Antonio Rubbi – u traganju za cjelovitom esetetikom (monografija) , Habitat d.o.o., Rovinj, 2005.
• Vuličević – crnobijela monografija, grupa autora (Maleković, Putar, Šimat Banov, Maroević, Seder, Körbler), Laurana d.o.o., Zagreb, 2006.
• Zapisi iz ulice Casale (predgovor knjizi); Vuličević, Slobodan (ur.), Kašmir-promet, Zagreb, 2006.
• Andrea Petrlik Huseinović Ilustracije - mala monografija, Kašmir-promet, Zagreb, 2008.
• Oda životnoj energiji, u: Trebotić u zrcalu kritike, Hekman, Jelena (ur.), Matica hrvatska, Zagreb, 2008; 261-265 (kritički tekst, poglavlje u knjizi; dopunjen i revidiran tekst iz 2003)
• Maroević, Tonko; Körbler, Iva: Zdenka Pozaić, Kontura d.o.o., Zagreb, 2011. (monografija u pripremi)

ČLANCI U PERIODICI I DNEVNOM TISKU:
2005.
• Tipološko-socijalni fenomen urbane sportske arhitekture, Čovjek i prostor, br. 11-12 (618-619), Zagreb, 2005; 9 (stručni osvrt)
• Zaslužene lovorike (Vodič Muzeja Marton), Vijenac, br. 285, MH, Zagreb, 3.2.2005; 19
• Maske za javnost (recenzija knjige M. Baričević: „Umjetnici kritičarki – pisma“), Vijenac, br. 288, MH, Zagreb, 17.3.2005.
• Preko tepiha do zvijezda (monografija Z. Makovića o Krasnodaru Peršunu), Vijenac, br. 288, MH, Zagreb, 17.3.2005.
• Brzina, more, cesta, otok (Greta Vizler), Vijenac, br. 289, MH, Zagreb, 31.3.2005.
• Arhitekt koji je osjećao novo doba (Radovan Nikšić), Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, br.3, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2005; 33-35 (stručni prikaz)
• Tamo gdje Dunav ljubi nebo (Petar Barišić&Ante Rašić u dvorcu Eltz), Nedjeljni Vjesnik, 4. i 5.06.2005; 64
• Sraz hladnoga i toploga (Nenad Roban), Vijenac, br. 295, MH, Zagreb, 23.6.2005; 17
• Ravnateljica najvećeg muzeja u Hrvatskoj (intervju sa Snježanom Pintarić), Nacional, br. 503, 7.4.2005.
• Velegrad kao poligon umijeća (Nenad Vorih), Vijenac, br. 296, MH, Zagreb, 7.7.2005; 16
• Prividno utišana priroda (Jasenka Bulj), Vijenac, br. 296, MH, Zagreb, 7.7.2005; 17
• Novi uvid u stanje stvari (recenzija monografije B. Hlevnjak o Matku Trebotiću), Vijenac, br. 297-9, MH, Zagreb, 22.7.2005; 19
• Iznadprosječna likovna kvaliteta (Zdenka Pozaić), Vijenac, br. 297-9, MH, Zagreb, 22.7.2005; 20
• Taktovi (Denis Vokić), Kontura, br. 87, god. XV, Zagreb; 82
• Fino češko svjetlo (Milan Dobeš u MSU), Vijenac, br. 302, MH, Zagreb, 13.10.2005; 18
• Izložba s kičmom (Ivica Malčić), Vijenac, br. 302, MH, Zagreb, 13.10.2005; 20
• Intimni dnevnici podcijenjenog ženskog kista (Zbirka Kovačić), Nedjeljni Vjesnik, 19. i 20. 11. 2005; 64-65 (stručni osvrt)
• Likovna higijena (Mladen Galić), Vijenac, br. 304, MH, Zagreb, 10.11.2005; 19
• Opatiji s ljubavlju (monografija Marine Baričević o Opatiji), Vijenac, br. 305, MH, Zagreb, 24.11.2005; 19
• Edo Murtić (serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo), Hrvatska pošta, Zagreb, 1.12.2005; on-line tekst na www.posta.hr
• Julije Knifer (serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo), Hrvatska pošta, Zagreb, 1.12.2005; on-line tekst na www.posta.hr
• Miroslav Šutej (serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo), Hrvatska pošta, Zagreb, 1.12.2005; on-line tekst na www.posta.hr
• Stroga u zanatu, inventivna u izrazu (Nevenka Arbanas), Nedjeljni Vjesnik, 3. i 4.12.2005; 66
• Bolno traganje za novim smislom (Dubravka Babić), Nedjeljni Vjesnik, 17. i 18.12.2005; 68
• Životna misija – razbijanje kalupa (Retrospektiva Ivana Kožarića), Nedjeljni Vjesnik, 24-26.12.2005; 35

2006.
• Nemoguća misija Igora Zidića (Novi postav MG), Nedjeljni Vjesnik, 31.12.2005. i 1.1.2006; 35
• Plemenita grafička disciplina (o Ex librisu), Nedjeljni Vjesnik, 14. i 15.01.2006; 66-67
• Vrijeme daje uvjerljivost i dozu zdrave patine (Parada hitova SC), Nedjeljni Vjesnik, 21. i 22.01.2006; 68
• Benkovac u vintage stilu (Fedor Vučemilović), Nedjeljni Vjesnik, 11. i 12.2.2006; 64-65
• Edino djelo prebrodit će krizu odlaska njegova tvorca (Hommage Edo Murtić), Nedjeljni Vjesnik, 18. i 19.2.2006; 35
• Dekadentno i opskurno (Časopis 15 dana), Vijenac, br. 312, MH, Zagreb, 16.2.2006; 29
• Svježi pristup problemima baštine, Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, br.3, IPU, Zagreb, 2006; 33-35
• Ona tanka linija između umjetnosti i života (Daniel Kovač), Nedjeljni Vjesnik, 4. i 5.3.2006; 37
• Kodiranje molitve i pasije (Sakralna umjetnost u Hrvatskoj, Klovićevi dvori), Vijenac, br. 314, MH, Zagreb, 16.3.2006; 16-17
• Fina ironija (Igor Kuduz), Nedjeljni Vjesnik, 25. i 26.3.2006; 66
• Kuke i nosovi (Neven Bilić), Nedjeljni Vjesnik, 15-17.4.2006; 67
• Ništa bez afera! (Projekt POS), Vijenac, br. 317, MH, Zagreb, 27.4.2006; 1; 15
• Priča o stvaranju slike (Anabel Zanze), Vijenac, br. 320, MH, Zagreb, 8.6.2006; 17
• Vesela zgrada sretnih klinaca (Penezić&Rogina, vrtić Jarun), Vijenac, br. 323-325, MH, Zagreb, 20.7.2006; 15
• Umjetnost koja liječi (Anita Kontrec u Galeriji Karas), Nedjeljni Vjesnik, 16. i 17.9.2006; 52-53
• Tajna kolorističke šifre (Oskar Herman), Vijenac, br. 327, MH, 28.9.Zagreb, 2006; 1, 16
• Točka odsutnosti (Nina Ivančić), Vijenac, br. 328, MH, Zagreb, 12.10.2006; 18
• Bezvremena vrijednost apstrakcije (Ivan Picelj), Oris, br. 42, god. VIII, Zagreb, 2006; 148-149
• Novi život slike („Slikarstvo sada“ u HDLU), Nedjeljni Vjesnik, 7. i 8.10.2006; 32-33
• Tragična povijest sa sretnom budućnošću (izložba Hrvatsko moderno slikarstvo), Vijenac, br. 331, MH, Zagreb, 23.11.2006; 1, 17
• Ivan Picelj (serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo), Hrvatska pošta, Zagreb, 1.12.2006; on-line tekst na www.posta.hr
• Naglasak na djelima moderne (program Galerije Adris u Rovinju), Nedjeljni Vjesnik, 2. i 3.12.2006; 41
• Krvava povijest lijepih slika (Hrvatsko moderno slikarstvo u privatnim zbirkama), Vijenac, br. 333-335, MH, Zagreb, 21.12.2006; 9
• Čarobnjaci stiha i boje (Poetsko-likovna mapa Tin Ujević&Vatroslav Kuliš), Vijenac, br. 333-335, MH, Zagreb, 21.12.2006; 22

2007.
• Maja likovna kritičarka (prikaz profesije likovnog kritičara za djecu), Zumi – poučno-zabavni časopis za djecu, br. 1, god. I, Kašmir-promet, Zagreb, veljača 2007; 12-13
• Umjesto recenzije – pjesma (Izložba Arsena Dedića), Vijenac, br. 339, MH, Zagreb, 1.3.2007; 17
• Narančasta boja (priča o narančastoj boji u likovnoj umjetnosti), Zumi – poučno-zabavni časopis za djecu, br. 2, god. I, Kašmir-promet, Zagreb, 15. ožujka 2007; 18-19
• Energija delikatne palete (Anita Parlov), Vijenac, br. 342, MH, Zagreb, 12.4.2007; 19
• Ljubičasta boja (priča o ljubičastoj boji u likovnoj umjetnosti), Zumi – poučno-zabavni časopis za djecu, br. 2, god. I, Kašmir-promet, Zagreb, 15. travnja 2007; 20-21
• Faktor kontinuiteta (problemska izložba Proljetnog salona, Umjetnički paviljon), Vijenac, br. 343, MH; Zagreb, 26.4.2007; 1, 16-17
• Minimalno s maksimalnim rezultatima (arhitekti Tomislav Ćurković&Zoran Zidarić), Vijenac, br. 343, MH, Zagreb, 26.4.2007; 13
• Umjetnost ipak pobjeđuje afere! (42. zagrebački salon – vizualne umjetnosti), Vijenac, br. 346, MH, Zagreb, 7.6.2007.
• Između utopije i revolucije: POS – društveno poticana stanogradnja, Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, br. 4, IPU, Zagreb, 2007; 75-77
• Energija i kolorit (Hrvatski umjetnici u Izraelu), Vijenac, br. 352-3, MH, Zagreb, 13.9.2007; 23
• Ferdinand Kulmer (serija poštanskih maraka Hrvatsko moderno slikarstvo), Hrvatska pošta, Zagreb, 1.12.2007; on-line tekst na www.posta.hr

2008.
• Ljudsko lice slikarstva (Vatroslav Kuliš u MUO), Vijenac, br. 362, MH, Zagreb, 17.1.2008; 15
• Citati i asocijacije (Dežnisa Pecotić u MUO), Vijenac, br. 363, MH, Zagreb, 31.1.2008; 36
• Nigel Whiteley: ići dalje, ne vraćati se u prošlost, Život umjetnosti, br. 82, IPU, Zagreb; 82-117 (stručni članak)
• Kvadratura trga (Miroslav Geng: nova koncepcija Kvatrića), Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, br. 2, IPU, Zagreb, 2008; 58-61 (kritički osvrt)
• Put malog Jakova (Andrea Petrlik Huseinović), Vijenac, br. 366, MH, Zagreb, 13.3.2008; 19
• Nova opasnost suvremenoga svijeta (Okrugli stol Novog lista „Sekte i kultovi“), Vijenac, br. 367, MH, Zagreb, 27.3.2008; 18
• Potpuna posvećenost grafici (monografija I. Šimat Banova o Igoru Konjušaku), Vijenac, br. 368, MH, Zagreb, 10.4.2008; 19
• S tradicijom prema invenciji (Maja S. Franković), Vijenac, br. 369, MH, Zagreb, 24.4.2008; 17
• Svjetlo i nada na početku tisućljeća (Izložba „Tragovi svetoga“, Centre Pompidou, Pariz), Vijenac, br. 373, MH, Zagreb, 19.6.2008; 22
• Okrunjeni majstor tijela i erosa (Vasko Lipovac), Vijenac, br. 374, MH, Zagreb, 3.7.2008; 21
• Balansiranje između programskih invencija i budžeta (o izložbenoj sezoni 2007/08), Vijenac, br. 375-377, MH, Zagreb, 17.7.2008; 38
• Ekrani izvan vremena i prostora (Janne Greibesland), Vijenac, br. 384, MH, Zagreb, 20.11.2008; 32
• Zaboravljena platna iz Pariza (Marijan Talan – donacija MSU), Vijenac, br. 385, MH, Zagreb, 4.12.2008; 22
• U slikarstvu još tinja nešto vrlo važno (razgovor sa Zlatkom Keserom), Vijenac, br. 386-387, MH, Zagreb, 18.12.2008; 4-5
• Postojane mijene sazrijevanja (povodom izložbe Herbarium pictorium), 15 dana – temat posvećen Vatroslavu Kulišu, ur. Milan Bešlić, br.4, CEKAO, Zagreb, 2008; 32-34
• Vitalna koloristička traganja (Dino Trtovac), Novi list, Rijeka, 14.12.2008; 36

2009.
• Mogući prostor disanja (Izložba „Zrak“), Vijenac, br. 391, MH, Zagreb, 26.2.2009; 35
• Mjesta intimnih evokacija (Jasenka Bulj), Kontura, br. 100, god. XIX, Zagreb, 2009; 79
• Hrvatska umjetnost iz zbirke Brogyányi („Ars Croatiae“ u Modernoj galeriji), Kontura, br. 102, god. XIX, Zagreb, 2009; 46-47
• Smeđa boja (priča o smeđoj boji u likovnoj umjetnosti), Zumi – poučno-zabavni časopis za djecu, br. 4, god. III, Kašmir-promet, Zagreb, proljeće 2009.
• Simbolika prirodnih elemenata (Alem Korkut, spomenik u Karlovcu), Kontura, br. 103, god. XIX, Zagreb, 2009; 30-31
• Ostavština majstora kolorizma (Marino Tartaglia), Nedjeljni Vjesnik, Zagreb, 22. i 23.8.2009; 54- 55
• Majstor metafora i simbolike (Petar Barišić u Sloveniji), Vjesnik, Zagreb, 3.10.2009; 17
• Kultiviranje mitskog i arhaičnog (Matko Mijić), Kontura, br. 104, god. XIX, Zagreb, 2009; 66
• Međunarodna likovna kolonija mozaika Luša (Laurent Hunzinger, Dora Kovačević, Nevenka Arbanas, Marina Bauer), Kontura, br. 104, god. XIX, Zagreb, 2009; 8

2010.
• Muzej na vjetrometini – razgovor s Igorom Franićem / Dossier MSU, Kontura, br. 106/107, god. XX, Zagreb, 2010; 32-37
• Adam Farkas, Kontura, br. 106/107, god. XX, Zagreb, 2010; 132
• Što nam donosi Zakon o autorskom i srodnom pravu za područje vizualnih umjetnosti?, Kontura, br. 108, god. XX, Zagreb, 2010; 9
• Odmaci ka totalnom oslobađanju (Matko Trebotić, Klovićevi dvori), Kontura, br. 108, god. XX, Zagreb, 2010; 48-51
• Sam, ali ne i zaboravljen (Slobodan Vuličević, Galerija Adris), Kontura, br. 109-110, god. XX, Zagreb, 2010; 50-51
• Modernist koji je povezao prošlost i budućnost (Branko Kincl, Kabinet grafike HAZU), Kontura, br. 109-110, god. XX, Zagreb, 2010; 68-71
• Pejzaži kao refleksija raspoloženja (Mirjana Vajdić), Kontura, br. 109-110, god. XX, Zagreb, 2010; 87

ZNANSTVENO-TEORETIČARSKO-KRITIČKI RADOVI:
• Muzejski objekti u hrvatskoj arhitekturi od 1945-1990, Život umjetnosti – časopis za suvremena likovna zbivanja, br. 76-77, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2005; 12-27 (teorijsko-povijesni stručni članak)
• Vila Oblath i vila Friedländer, u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 235-238 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• Trgovačko-stambena zgrada Rosinger-Jungwirth, u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 103-106 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• Vila Margetić, u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 231-234 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• Javna burza rada, u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 293-294 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• Najamna stambena zgrada Deutsch (koautorica Darja Radović Mahečić), u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 85-88 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• Vila Radan (koautorica Darja Radović Mahečić), u: Radović Mahečić Darja Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930- ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2007; 177-180 (poglavlje u knjizi, znanstveni rad)
• On je ovdje, svuda oko nas (o fenomenu kiča i campa), Vijenac, br. 386-387, MH, Zagreb, 2008; 42 (kritičko-teorijski osvrt)
• Umjetnička kritika i (auto)cenzura, Čovjek i prostor, br. 07-08 (674-675), god. LVII, DAZ, Zagreb, 2010; 19-20 (kritičko-teorijski prikaz)

PREDGOVORI GRAFIČKIM MAPAMA
2006.
• Josip Zanki / Igor Konjušak Bespredmetnost, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 2006.
2007.
• Zdenka Pozaić 10 pjesama Antuna Šoljana, predgovori: Maroević, Tonko; Körbler, Iva, Biblioteka Pjesnik, vlastita naklada, Zagreb, 2007.
2008.
• Maja S. Franković Vrijeme jednom mora stati, Edition F&F, Pariz, 2008.PREDGOVORI ZA KATALOGE

2005.
• Marina Bauer (skulpture), LandArt - park dvorca Gleinstätten, Akademie Graz und Marktgemeinde Gleinstätten, Austrija, lipanj 2005.
• Petar Barišić Novi radovi, Izložbeni salon Stari grad, Muzej Međimurja Čakovec, Čakovec, 10.-30. lipnja 2005.
• Situacija – Umjetnost je medij (39. zagrebački salon – vizualne umjetnosti), Dom HDLU, Zagreb, 14. lipnja – 22. srpnja 2005.
• Petar Barišić Složenice, Galerija Bernardo Bernardi, POU, Zagreb, 8.-23. rujna 2005.

2006.
• Sanja Rešček Slike, Gradski muzej Karlovac, Karlovac, 31. svibnja – 21. lipnja 2006.
• Dubravka Babić Nove slike, Galerija umjetničkih zbirki Maloga Lošinja, Palača Fritzky, Mali Lošinj, 3.-24. kolovoza 2006.
• Miro Vuco Anđeli, Dolenjski muzej, Novo Mesto, Slovenija, 27. rujna – 18. listopada 2006.
• Daniel Butala Slike, Galerija Aluminij, Mostar, listopad 2006.
• Gordana Špoljar Andrašić Stabla, Galerija Stančić, Zagreb, 7.-29. listopada 2006.

2007.
• Ana Gezi Kult tijela u Hrvata 2, Galerija Vladimir Filakovac, Dubrava, Zagreb, 19. veljače – 8. ožujka 2007.
• Uskrs 2007. (skupna izložba: N. Arbanas, N. Bilić, Z. Bourek, T. Buntak, A. Kuduz, V. Martek, M. Munger, R. Petrić, I. Rončević, N. Vorih, J. Zanki i dr.), Galerija Vladimir Filakovac, Dubrava, Zagreb, 2.-19.4. 2007.
• Tatjana Politeo Život ameba, Galerija Cvajner, Pula, 5.-15. lipnja 2007.
• Sanja Rešček Slike, Galerija Studio D, Zagreb, 5. lipnja – 5. srpnja 2007.
• Koraljka Beker Protiv struje, Galerija Matice hrvatske, Zagreb, lipanj 2007.
• Tatjana Politeo / Denis Krašković / Petar Dolić, 47. međunarodni dječji festival, Muzej grada Šibenika, Šibenik, 24. lipnja – 7. srpnja 2007.
• Imaginarna knjižnica (Internationale Jugendbibliothek München), I. sajam dječje knjige, Gradska knjižnica Šibenik, Šibenik, 26. lipnja – 7. srpnja 2007.
• Dolazak u baštinu/Back to Heritage (Petar Barišić, Marina Bauer, Siniša Majkus, Igor Konjušak, Lore Heuermann, Louise Kloos, Bunch Design), Galerija Višeslav / Barokna kuća Nin, Nin, 8.-13. srpnja 2007.
• Goran Cirkveni Stairways to Heaven, Galerija Vladimir Bužančić, Zagreb, 24. rujna – 10. listopada 2007.
• Nikolina Ivezić CroMange, Galerija Marisall, Zagreb, 9.-25. listopada 2007.
• Hrvatski umjetnici u Mainzu (Petar Barišić, Alem Korkut, Vatroslav Kuliš, Bane Milenković, Marija Ujević), Galerie Rathaus Mainz, Mainz, 25. listopada – 21. studenoga 2007.
• Hrvatski umjetnici u Izraelu 2 (Ana Barbić Katičić, Željkio Senečić, Josip Zanki), Light House Gallery, Old Jaffa, Tel Aviv, Izrael, 27. listopada – 16. studenog 2007.

2008.
• Gordana Špoljar Andrašić Stabla, Galerija Vladimir Filakovac, Dubrava, Zagreb, 14.-30. siječnja 2008.
• Ivan Domagoj Vuco / Jasika Vuco Češnovar Slike, Galerija Vladimir Filakovac, Dubrava, Zagreb, 25. veljače – 12. ožujka 2008.
• Anita Parlov Slike, Izložbeni salon Izidor Kršnjavi, ŠPUD, Zagreb, 15.-28. svibnja 2008.
• Suvremeni hrvatski umjetnici (Gordana Bakić, Petar Barišić, Alem Korkut, Vatroslav Kuliš, Bane Milenković, Dino Trtovac, Josip Zanki), Galerie Bab-El-Kébir, Rabat, Maroko, 4.-24. lipnja 2008.
• Umijećem igre do umjetnosti (Vlasta Žanić, Vojin Hraste), 48. međunarodni dječji festival Šibenik, Muzej grada Šibenika, Šibenik, 22. lipnja – 5. srpnja 2008.
• Sonja Briski Uzelac Galerijski interscape, Galerija Buljat, 26. lipnja – 19. srpnja 2010.
• Peruško Bogdanić, Vatroslav Kuliš, Ivo Prančić Povratak II, Galerija umjetničkih zbirki Maloga Lošinja, Palača Fritzky, Mali Lošinj, 24. srpnja – 27. kolovoza 2008.
• Ana Gezi Navijači, Galerija Kunkera, Novalja, 11.-28. kolovoza 2008.
• Krešimir Nikšić Bez granica, Gradski muzej Bjelovar – Galerija Nasta Rojc, Bjelovar, 7. studenog – 15. prosinca 2008.
• Fabijan Knežević Reljefi i objekti, Galerija Nova, Zagreb, studeni 2008.
• Dino Trtovac Slike, Galerija Mala, Zagreb, 22. studenoga – 15. prosinca 2008.
• Martina Zelenika Veličina (ni)je bitna!, Moderna Galerija, Studio Josip Račić, Zagreb, prosinac 2008 – siječanj 2009.

2009.
• Fabijan Knežević Reljefi, objekti i skulpture, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod, veljača 2009.
• Vanja Popek Crvena, Galerija Marisall, Zagreb, 2.-22. veljače 2009.
• Andrea Petrlik Huseinović Ilustracije i slike, Galerija Vladimir Bužančić, 4.-20. svibnja 2009.
• Boris Bućan Portreti, Galerija Kortil, Rijeka, 4.-23. svibnja 2010.
• Krešimir Nikšić Bez granica II, Galerija Mazuth, Zagreb, 19.-27. svibnja 2009.
• Silvester Plotajs Sicoe Slike (Slovenija), 49. međunarodni dječji festival, Galerija sv. Krševana, Šibenik, 21. lipnja – 4. srpnja 2009.
• Nevenka Arbanas / Dora Kovačević / Dragana Nuić-Vučković, 49. međunarodni dječji festval, Muzej grada Šibenika, Šibenik, 21. lipnja – 4. srpnja 2009.
• Boris Bućan Suncokreti /Girasoli, Galerija Ulika, Bale, 31. srpnja – 15. kolovoza 2009.
• Koraljka Beker Materija tijela, Galerija CEKAO, Zagreb, listopad 2009.
• Sara Lovrić Caparin Dematerija, Galerija Vladimir Filakovac, Dubrava, Zagreb, 12.-28. listopada 2009.
• Darija Dolanski Majdak Znakovi vremena, Galerija Vladimir Bužančić, Zagreb, 12.-28. listopad 2009.
• Krunoslav Jakobović Slike (Francuska), Galerija Modulor, Zagreb, 13.-24. listopada 2009.
• Ljubomir Perčinlić Bijela polja, Galerija Mazuth, Zagreb, 14. listopada – 14. studenoga 2009.
• Lidija Šeler Rapsodija u suton, Galerija Kortil, Rijeka, 21. listopada – 6. studenoga 2009.
• Lydia Patafta Glava je na vratu, Galerija Buljat, Zagreb, 14. studeni – 4. prosinca 2009.
• Johnathan A. Roberts Slike, Galerija CEKAO, Zagreb, 8.-31. prosinca 2009.

2010.
• Boris Bućan Bucan Art2, Galerija SC, Zagreb, 12. siječnja – 6. veljače 2010.
• Eugen Borkovsky Arboreusi nove generacije, Galerija Zvonimir, Zagreb, siječanj 2010.
• Aljoša Basarić Sunčeva ogledala s periferije grada, Galerija CEKAO, 4.-25. ožujka 2010.
• Bane Milenković Nove slike, Galerija Kortil, Rijeka, 14.-30. travnja 2010.
• Dragana Nuić-Vučković Nove slike, Galerija CEKAO, Zagreb, 26. travnja – 14. svibnja 2010.
• Maja S. Franković Grafike-objekti-asemblaži, Galerija Forum, Zagreb, 4.-20. svibnja 2010.
• Albert Kinert Nepoznati radovi u tušu 1959-61, Galerija Mazuth, Zagreb, 8. lipnja – 8. srpnja 2010.
• Petra Grozaj Slike po promatranju, Galerija Buljat, Zagreb, 12.-30. lipnja 2010.
• Ante Kuduz Grafovi, 50. međunarodni dječji festival, Galerija sv. Krševana, Šibenik, 20. lipnja – 3. srpnja 2010.
• Amra Zulfikarpašić (BIH), 50. međunarodni dječji festival, Muzej grada Šibenika, 20. lipnja – 3. srpnja 2010.
• Leon Landeka Nova Arkadija, Galerija CEKAO, Zagreb, 28. lipnja – 16. srpnja 2010.
• Krešimir Nikšić – Riflessi dallAdriatico, lavori astratti (skupna izložba), predgovori: Maroević, Tonko; Špoljarić, Stanko; Körbler, Iva; Istituzione Parco della Laguna, San Marco, Venezia, 4. srpnja – 5. rujna 2010.
• Elizabeth Palay Boje / Colors (SAD), Galerija Mazuth, Zagreb, 22. srpnja – 25. kolovoza 2010.
• Anita Parlov Slike, Stara likovna kolonija, Sentandrija, Madžarska, 28. kolovoza – 30. rujna 2010.
• Greta Vizler Cestom prema moru, prema Suncu, Galerija Josip Račić, Zagreb, 5-19. listopada 2010.
• Petar Dolić Beskonačnost, Galerija Bernardo Bernardi, POUZ, Zagreb, 22. studeni – 10. prosinca 2010.
• Robert Budor, Ivan Branko Imrović, Igor Modrić, Galerija Zvonimir, Zagreb, 29. studenog – 10. prosinca 2010.
• Toni Mamić Simboiza, Galerija Matice hrvatske, Zagreb, 2-15. prosinca 2010.

 
 
Administracija

 

premiere introduit en 1965, le jopo vélo favorise une vision typiquement finlandais: c'était le & # 8220;ADIDAS CLIMACOOL BOAT PURE vélo pour tout rider.ADIDAS WHITE MOUNTAINEERING Boost & # 8221;ADIDAS ORIGINALS NMD a largement siege réglable guidon faire le vélo facile pour quiconque de manoeuvre.cette pur l'utilitarisme du véhicule est ce qui le rend cool pour nous.bien que peu mis a jour en 2000, la forme classique demeure immédiatement reconnaissable de sa faible image de grand 24 & # 8221; roues.ADIDAS CRAZYLIGHT BOOST 2.5 LOWnon, ce ne sera pas toi sur le pont de brooklyn rapidement sur un occupé mardi matin,ADIDAS ORIGINALS STAN SMITH SNEAKER mais que & # 8217; la question n'est pas la.Adidas Originals Superstar Slip On Wle week - end a jopo est facile avec les amis et la famille. choisis dans une variété de couleurs, de la boutique de la finlandaise, désormais disponible dans de nouvelles couleurs.cinéaste et directeur nathan miller a laché ses nouveaux longs documentaires ldn, offrant un regard en profondeur sur londres et # 8216; s par scene.le film a son tour un aperçu de divers éléments et les acteurs clés,ADIDAS YEEZY BOOST 550 y compris j. hus, fredo,ADIDAS J WALL 3 youngs téflon,women's superstar adidas dj du semtex, reekz mb, photographe vicky grout, gérant d'artistes / animateur de radio morgan keyz,ADIDAS SPRINGBLADE SCHUHE et plus.miller a tiré la photo sur une période de cinq mois, un artiste ou de la musique en direct, montrant ainsi conduit a la prochaine question.appuie sur play ci - dessus pour voir ldn intégralement.